Parat til start
Tilbud
RÃ¥dgiverpar
Sagt om
Parat til Start
Praktiske oplysninger
Kontakt
Links

Praktiske oplysninger

Når bryllupsdatoen er fastlagt, kan det forlovede par rette henvendelse til et af rådgiverparrene – gerne et halvt år før brylluppet – og træffe aftale om, hvornår første samtale skal finde sted.

Der tilbydes seks samtaler før brylluppet og én samtale efter brylluppet.
Samtalerne finder sted i rådgiverparrets hjem. Forløbet kan afbrydes når som helst, f.eks. hvis det ikke svarer til forventningerne.

Pris
Rådgivningen koster 800 kr. Betalingen går til dækning af udgifter i forbindelse med kurset. Beløbet betales til Indre Mission via indbetalingskort.

Ønskes det at give et rådgivningsforløb i gave, kan man få et gavekort ved at, kontakte Birgit Forum på Indre Missions sekretariat. Hun kontaktes på bf@imh.dk.

Tilknytning
Parat til Start er en gren af Indre Missions Familiearbejde.

 

Copyright © 2006 - Indre Missions Familiearbejde